Kosten van een samenlevingscontract


Een prima samenlevingscontract waarin opgenomen de gangbare juridische regelingen om problemen bij uit elkaar gaan of overlijden te voorkomen, hoeft niet veel geld te kosten. Bij Samenwonen Online zijn jullie voor slechts € 250,-- all in (dit bedrag is inclusief de kosten voor de wettelijke controles, kosten Kwaliteitsfonds Notariaat, CTR-kosten en de BTW). 

Jullie ontvangen van ons vooraf per e-mail een factuur. Als het contract bij ons op kantoor wordt getekend, kunnen jullie contant afrekenen of pinnen. Als jullie per volmacht tekenen, moeten de kosten op de dag van het tekenen van het contract zijn bijgeschreven op onze derdengeldenrekening zoals vermeld op de factuur.

Alleen als jullie er voor kiezen om bij volmacht te tekenen, komen er kosten voor het legaliseren van jullie handtekeningen bij. Deze kosten bedragen doorgaans tussen € 10 en € 30 per persoon.