Wat is een samenlevingscontract?


In een samenlevings­contract (ofwel samenlevings­overeenkomst) kunt u allerlei afspraken vastleggen. Zo kunt u afspraken maken over welke spullen van u persoonlijk zijn en wat gezamenlijk is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan de bijdrage in de gezamenlijke kosten van de huishouding, het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis of pensioen als u uit elkaar gaat.

Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en ook aan de eisen die pensioenfondsen stellen. Partnerpensioen moet u nog wel aanvragen bij het pensioenfonds.

Wet regelt niets voor samenwoners


Woon je samen maar ben je niet getrouwd? En heb je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan staat er niets in de wet wat er gebeurt als één van jullie overlijdt.

Als u samenwoont of gaat samenwonen, bent u niet automatisch erfgenaam van elkaar. Overlijd je en heb je geen kinderen? Dan krijgt jouw familie de erfenis en je partner krijgt niets. Je familie krijgt ook de helft van het geld, het huis en de spullen die jullie samen hadden. Mocht u partner een huis hebben, staat u na zijn overlijden op straat.

Overlijd je en heb je kinderen? Dan krijgen je kinderen alles. Je partner krijgt niets. De kinderen krijgen ook de helft van het geld, het huis en de spullen die jullie samen hadden.

Testament


Er is een aantal omstandigheden waarbij het verstandig is om direct ook twee testamenten op te stellen. Door de samenlevingsovereenkomst heeft de langstlevende het recht om de gemeenschappelijke spullen te mogen houden. Maar dat is iets anders dan dat de langstlevende ook erfgenaam is.

Natuurlijk regel je veel meer in een testament. Als je kinderen hebt dan regel je vaak voogdij en bewind. Ook uitstel erfbelasting en besparen op zorgkosten regel je in je testament als je kinderen hebt. Als je geen kinderen hebt dan wijs je erfgenamen aan voor als je partner er niet meer is bij je overlijden. Ook is het dan belangrijk om een executeur aan te wijzen. Wilt u naast een samenlevingscontract een testamenten opmaken kunt u contact opnemen met Notarispraktijk Interwaert voor een adviesgesprek.