Veel gestelde vragen


 1. Waarom is het nodig om een samenleveingsovereenkomst te maken?
  In de Nederlandse wet is niets geregeld voor samenwoners. Er is dus geen regeling bij uit elkaar gaan en geen regeling bij overlijden van een van de partners.

 2. Moet ik erfbelasting betalen als mijn partner komt te overlijden?
  Als er een goed samenlevingscontract is, hoeft er meestal geen erfbelasting betaald te worden bij overlijden van een partner.

 3. Op mijn loonstrook wordt elke maand pensioenpremie ingehouden, heeft mijn samenwonende partner nu ook recht op partnerpensioen?
  Alleen als jullie een notarieel samenleefcontract hebben en dit ook aangemeld hebben bij het pensioenfonds is er recht op partnerpensioen. Is dit er niet dan is de betaalde premie voor niets geweest.

 4. Wat gebeurt als een samenwonende partner komt te overlijden zonder samenlevingscontract?
  Dan heeft de langstlevende partner doorgaans een groot probleem. Als er geen kinderen zijn, is de familie van de overleden partner erfgenaam en heeft de langstlevende partner niets.

 5. Waarom is een samenlevingsovereenkomst voor ons noodzakelijk?
  Samenwonen doe je niet zomaar, je hebt voor elkaar gekozen. Dat betekent dat je ook bepaalde verantwoordelijkheden naar elkaar moet nemen. In de Nederlandse wet is niets geregeld voor samenwoners. Wil je dus een regeling bij uit elkaar gaan of nog belangrijker, bij overlijden van een van de partners, dan moet je dit zelf vastleggen bij de notaris.

 6. Moeten we op hetzelfde adres ingeschreven zijn bij de gemeente?
  Ja, een samenlevingscontract werkt alleen maar als jullie officieel op hetzelfde adres staan ingeschreven.