Veel gestelde vragen


Waarom is het nodig om een samenlevingscontract te maken?
In de Nederlandse wet is niets geregeld voor samenwoners. Er is dus geen regeling bij uit elkaar gaan en geen regeling bij overlijden van een van de partners. Wil je dus een regeling bij uit elkaar gaan of nog belangrijker, bij overlijden van een van de partners, dan moet je dit zelf vastleggen bij de notaris.
Met een samenlevingscontract betaal je ook minder belasting. je doet samen aangifte voor de inkomstenbelasting en kunt ook bepaalde aftrekposten verdelen. Wel kan het samenlevingscontract gevolgen hebben voor eventuele toeslagen.

Moet ik erfbelasting betalen als mijn partner komt te overlijden?
Met een samenlevingscontract betaal je al na 6 maanden veel minder erfbelasting.

Op mijn loonstrook wordt elke maand pensioenpremie ingehouden, heeft mijn samenwonende partner nu ook recht op partnerpensioen?
Alleen als jullie een notarieel samenlevingscontract hebben en dit ook aangemeld hebben bij het pensioenfonds is er recht op partnerpensioen. Is dit er niet dan is de betaalde premie voor niets geweest.

Moeten we op hetzelfde adres ingeschreven zijn bij de gemeente?
Ja, een samenlevingscontract werkt alleen maar als jullie officieel op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Wij gaan samen een huis kopen, is een samenlevingscontract verplicht? 
Nee, het is wettelijke niet verplicht. Maar er zijn heel veel praktische redenen om het wel te regelen. Door het samenlevingscontract regel je dat bij overlijden van één van jullie, de ander in het huis kan blijven wonen (verblijvingsbeding). Ook regel je de manier waarop jullie de hypotheekrente betalen of verdelen. Belangrijk ook, door het samenlevingscontract zijn jullie ook elkaars fiscale partner geworden. Dat is van belang om de hypotheekrente zo gunstig mogelijk fiscaal aftrekbaar te maken.
Als één van jullie meer inbrengt in de woning, kunnen jullie in een samenlevingscontract regelen dat de partner dat geld terugkrijgt bij uit elkaar gaan.

Heb ik naast het samenlevingscontract een testament nodig?
De wet regelt in Nederland niets voor samenwonenden. Dus ook niet dat ze elkaars erfgenaam zijn. Dat wil zeggen dat als van een samenwonend stel er één komt te overlijden, de andere geen erfgenaam is. De erfgenamen zijn in eerste instantie de ouders en broers en zussen. Dus staan na het overlijden van je partner, ook nog eens je schoonouders op de stoep om de helft van het huis leeg te halen.
In het samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding worden gemaakt voor de gezamenlijke spullen.
Als je wilt dat je partner van je erft moet je een testament maken. Ook als er kinderen zijn is het verstandig een testament te maken.