Aan de slag!

Vul het onderstaande formulier in, wij hebben dan al jullie gegevens en kunnen voor jullie aan de slag. Binnen 3 tot 5 werkdagen ontvangen jullie de ontwerpakte en nemen wij contact met jullie op om een afspraak te maken, zodat het samenlevingscontract getekend kan worden. Jullie ontvangen op het e-mail adres van persoon 1 een bevestiging van de opdracht.

Na het verstrekken van de opdracht gaan wij voor jullie aan de slag. Indien jullie na ontvangst van de ontwerpakte met toelichting om welke reden ook besluiten de opdracht in te trekken, is een tarief van € 100,-- ex btw verschuldigd aangezien wij op dat moment het grootste gedeelte van de benodigde werkzaamheden al uitgevoerd hebben.

In 5 stappen naar jullie samenlevingscontract

STAP 1 - PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOON 1
Achternaam:
Volledige voornamen:
Beroep:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Nationaliteit:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer zakelijk:
Telefoonnummer mobiel:
E-mailadres thuis:
E-mailadres zakelijk:
Legitimatiebewijs:


Nummer van legitimatiebewijs:
Plaats afgifte legitmitatiebewijs:
Datum afgifte legitimatiebewijs (dd-mm-jjjj):
Voeg scan van legitimatiebewijs toe:
STAP 2 - PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOON 2
Achternaam persoon 2:
Volledige voornamen persoon 2:
Beroep persoon 2:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) persoon 2:
Geboorteplaats persoon 2:
Adres persoon 2:
Postcode persoon 2:
Woonplaats persoon 2:
Nationaliteit persoon 2:
Telefoonnummer thuis persoon 2:
Telefoonnummer zakelijk persoon 2:
Telefoonnummer mobiel persoon 2:
E-mailadres thuis persoon 2:
E-mailadres zakelijk persoon 2:
Legitimatiebewijs persoon 2:


Nummer van legitimatiebewijs persoon 2:
Plaats afgifte legitimatiebewijs persoon 2:
Datum afgifte legitimatiebewijs (dd-mm-jjjj) persoon 2:
Voeg scan legitimatiebewijs persoon 2 toe:
STAP 3 - BURGERLIJKE STAAT
Wij zijn:

Reeds samenwonend:

Indien ja, per welke datum?:
Voornemens om te gaan samenwonen:

Voornemens te gaan trouwen:

STAP 4 - INHOUD SAMENLEVINGSOVEREENKOMST
Wat wilt u regelen in uw samenlevingsovereenkomst?
Basisregeling verdeling kosten gemeenschappelijke huishouding (is verplicht voor partnerpensioenregeling:

Medische volmacht (als een van beiden bijvoorbeeld in coma raakt kan de andere partner beslissingen nemen op medisch gebied):

Basisregeling voor verdeling gezamenlijk bezit/schuld bij uit elkaar gaan:

Verdeling inboedelgoederen bij uit elkaar gaan (een lijst waarbij bepaalde zaken als privébezit worden vermeld):

Partnerpensioen:

Verblijvensbeding (gemeenschappelijke bezittingen gaan dan na overlijden over op de langstlevende partner):

Premiesplitsing levensverzekering (bij overlijden geen erfbelasting voor langstlevende over uitkering; premie betalen vanaf en/of rekening mogelijk:

STAP 5 - BEVESTIGEN
Hoe wilt u uw overeenkomst tekenen?:

Let op! Met "Opdracht bevestigen" bevestigt u dat voldaan is aan de minimale voorlichtingsverplichting en gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden
Opdracht bevestigen:
Stuur mij een e-mailbevestiging (hierachter mailadres invullen):

Velden gemarkeerd met zijn verplicht.