Kosten van een samenlevingscontract

Een prima samenleefovereenkomst waarin opgenomen de gangbare juridische regelingen om problemen bij uit elkaar gaan of overlijden te voorkomen, hoeft niet veel geld te kosten. Bij Samenwonen Online zijn jullie voor slechts 125,-- per persoon klaar.

DE KOSTEN BEDRAGEN DUS SLECHTS 250,-- ALL IN.

In deze kosten is een wettelijk verplichte bijdrage aan het Kwaliteitsfonds Notariaat van 10 inbegrepen.
Jullie ontvangen van ons vooraf per e-mail een factuur. Als het contract bij ons op kantoor wordt getekend, kunnen jullie contant afrekenen of pinnen. Als jullie per volmacht tekenen, moeten de kosten op de dag van het tekenen van het contract zijn bijgeschreven op onze derdengeldenrekening zoals vermeld op de factuur.
Alleen als jullie er voor kiezen om bij volmacht te tekenen, komen er kosten voor het legaliseren van jullie handtekeningen bij. Deze kosten bedragen doorgaans tussen 10 en 30 per persoon.